Kalkulator Casio FX-992S Drukuj

Kalkulator naukowy ze 128 stałymi naukowymi w pamięci.

 

Możliwości obliczeniowe:

 • Liczby zespolone
 • Satystyka i regresja
 • Binarny, ósemkowy i szesnastkowy system liczbowy
 • 128 stałych naukowych
 • Pamięć obliczeń
 • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne
 • Logarytm dziesiętny i naturalny
 • Kombinacje i permutacje
 • Ułamki zwykłe
 • Konwersja współrzędnych biegunowych i prostokątnych
 • Notacja inżynierska ENG/ENG
 • Obliczenia z symbolami inżynierskimi
 • Kąt w stopniach, radianach i gradach
 • Obliczenia w systemie sześćdziesiątkowym
 • Generator liczb losowych
 • 7 komórek pamięci